Zdravstveno zavarovanje za tudente

Po zakonu si mora vsak študent po poteku statusa ali ko je dopolnil 26 let, urediti obvezno zdravstveno zavarovanje na občini ali na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Toda, ker obvezno zavarovanje krije le delna plačila zdravstvenih storitev, je zelo priporočljivo, da si študent uredi tudi dopolnilno prostovoljno zavarovanje. Študent oziroma dijak, si mora urediti ali popoldanskega s.p.-ja ter v primeru, da je postal družbenik v d.o.o. ali d.n.o., ko želi zamenjati zavarovalnico, ko na novo postane državljan Republike Slovenije ali ko iz drugih razlogov nima urejenega zdravstvenega zavarovanja. V primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je pri večini zavarovalnic minimalno trajanje zavarovanja eno leto. Po preteku enega leta od sklenitve dodatnega zavarovanja se lahko brez dodatnih stroškov in s trimesečnim odpovednim rokom zavarovalnico zamenja. Če se sklene dodatno zdravstveno zavarovanje več kot mesec dni po prekinitvi ali prenehanju predhodnega zavarovanja oziroma nastanka zavezanosti za doplačila, bo nastopila trimesečna čakalna doba. Študentje, ki so ponovno pridobili status in ga preteklo šolsko leto niso imeli, lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje zamrznejo. To pomeni, da jim v obdobju, ko status zopet imajo, zavarovanja ni potrebno plačevati, saj to miruje. Ko se študentje zaposlijo, dopolnijo 26 let ali znova izgubijo status študenta ali dijaka, to sporočijo na zavarovalnico in zavarovanje se jim aktivira.