Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb z ali brez prihodkov

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji omogoča zdravstveno varstvo. Temelji na načelih Bismarckovega modela zdravstvenega zavarovanja, ki je v praksi prvič zaživel ob koncu devetnajstega stoletja. Na območju Slovenije je takšno zdravstveno zavarovanje zaživelo nekaj let kasneje, bilo pa je eno prvih območji z tako urejeno zdravstveno oskrbo. Do dandanašnjih dni so se zvrstili tudi nekateri drugi sistemi, kot recimo Semaškov model socialistične zdravstvene službe. V Sloveniji obstoječe zdravstveno zavarovanje se deli na obvezno in prostovoljno. Dejavnost obveznega zavarovanja opravlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, prostovoljnega pa komercialne zavarovalnice. Pri obveznih zavarovanjih izbire praktično ni, zavarovanec pa lahko izbira komercialne zavarovalnice. Komercialne zavarovalnice ponujajo dve možnosti prostovoljnega zavarovanja : dopolnilno ali dodatno zavarovanje, lahko pa se zavarovanec odloči za dopolnilno in dodatno zavarovanje.

Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

Brezposelne osebe imajo načeloma urejeno zdravstveno zavarovanje enako kot zaposlene osebe. V Sloveniji po črki zakona tudi ni osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ostajajo le osebe, ki tega statusa nimajo urejenega. Brezposelne osebe se lahko zavarujejo preko Zavoda za zaposlovanje, obstajajo pa tudi druge možnosti. Če gre za osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso prejemniki denarnega nadomestila in nimajo statusa, imajo pa druge prihodke, si lahko uredijo obvezno zdravstveno zavarovanje kot samostojni zavezanec za prispevek pri enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Če takšna brezposelna oseba nima lastnih dohodkov ali oseb, ki so jo dolžne preživljati ter ni prejemnik denarnega nadomestila, lahko uveljavi pravico do ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja zase in svoje družinske člane pri občini, v kateri prebiva. Brezposelna oseba, ki živi s partnerjem, lahko sebe in druge družinske člane zavaruje preko zakonca ali izven zakonskega partnerja. Pogoj je, da ima zakonec ali izven zakonski partner urejeno zdravstveno zavarovanje. Poleg obveznega imajo brezposelne osebe, ki imajo ali nimajo prihodke, so ali niso prejemniki denarnega nadomestila, so zavarovani preko zakonca ali izven zakonskega partnerja možnost skleniti dodatno zdravstveno zavarovanje.brezposelnost  zdravstveno zavarovanje