Zakonitosti motivacije so nujno potrebne

Motivacija je ena od najbolj pogostih besed, ko se na primer pogovarjamo o uspešnosti pri delu ali pri čem drugem. O njej razpravljajo tudi številni voditelji zelo uspešnih velikih podjetij. Ti se še kako dobro zavedajo, da obstajajo številne zakonitosti motivacije, ki se jih je potrebno dobro držati, če želimo da smo uspešni še naprej.

Na temo zakonitosti motivacije pa je bilo napisanih že tudi zelo veliko knjig. Take knjige so zelo pogosto brane, saj ljudi v veliki meri zelo zanima, katere so prave zakonitosti motivacije, ki se jih moramo nujno držati pri svojem delu oziroma pri življenju na sploh.

Zakonitosti ali načela motivacije?

Nekateri zakonitosti motivacije imenujejo tudi načela. V resnici to pomeni eno in isto. Oba izraza ciljata na pravila, ki bi se jih morali nujno držati, da bi lahko bili prav vedno ter povsod dovolj motivirani, da bi lahko na prav vseh področjih tudi uspešno delovali.

Nekaj najbolj priljubljenih zakonitosti motivacije

Na podlagi številnih znanstvenih raziskav lahko rečemo, da obstaja kar nekaj konkretnih zakonitosti, ki se navezujejo na motivacijo. Prva zakonitost, ki jo mnogi smatrajo za poglavitno se glasi, da moramo biti za motiviranje drugih motivirani tudi sami. Pomembna je tudi zakonitost, da je za pravo motiviranje še kako zelo pomemben cilj. Pomembna zakonitost je tudi ta, da je za motiviranje potrebno priznanje. Prav tako motivira tudi soudeležba. Motivira tudi občutek, da vemo, da pripadamo neki skupini.

Lahko celo rečemo, da je zakonitosti zelo veliko in da ne moremo kar tako podati natančnega oziroma točnega števila.