Zakon o delovnih razmerjih je pravni okvir, ki omogoča dobre poslovne odnose

Zaposlenemu zakon o delovnih razmerjih lahko velja kot pravni nasvet ob nastalih težavah. Te se lahko pojavijo iz različnih predvidljivih ali nepredvidljivih razlogih. Delodajalec prisoten na konkurenčnem trgu, se mora iz dneva v dan soočati s konkurenco. Zato mora zaposleni to dejstvo upoštevati tako kot vse, kar navaja zakon o delovnih razmerjih. Zaradi soočanja s konkurenco se lahko iz obdobja v obdobje spreminjajo različne sestavine delovnega odnosa, v dobrih delovnih okoljih znajo doseči kompromise ter se prilagoditi novo nastalim razmeram. Pogodbo o zaposlitvi velja razumeti kot predlog zaposlenemu s strani delodajalca. V tem predlogu je naveden zaželen in hkrati sprejet način dela ter pogoji za opravljanje. Zaželen način dela poda delodajalec, pri tem mora upoštevati zakon o delovnih razmerjih. Kandidat pa jih sprejme, ter na ta način postane zaposleni. Tudi njemu lahko zakon o delovnih razmerjih lahko služi kot osnovo za ocenjevanje ponujenega.

Mnogi kandidati se predhodno tudi posvetujejo z pravnimi in drugimi strokovnjaki. Lahko gre za splošen pregled, možen pa je tudi specifičen vpogled v točno določeno postavko. Pogodbo o zaposlitvi kot predlog je lahko uravnotežen, seveda pa lahko delodajalec kot tudi kandidat pridobita več ali manj. Kandidat lahko kandidira za delovno mesto preko razpisa ali samoiniciativno. Razpis pomeni, da je delodajalec izrazil potrebo po kadru. Kandidat se odloči ali bo kandidiral, ali bo iskal novo priložnost. Samoiniciativno pa kandidat sam ponudi delodajalcu svoje sposobnosti, delodajalec pa se odloči za sprejetje ponujenega ali zavrnitev. V bolj individualnih dogovorih je zakon o delovnih razmerjih predvsem osnova, ki se jo v skladu z dogovorjenim nadgradi. Kandidat to lahko doseže, ko lahko ponudi delodajalcu večjo dodano vrednost v primerjavi z drugimi oziroma povprečjem na trgu dela.

Zakon o delovnih razmerjih je v tem primeru koristen kot osnova za individualen dogovor med delodajalcem in kandidatom.

Več informacij