Zakaj ThetaHealing deluje?

Naši možgani delujejo na različnih frekvencah, z različnimi hitrostmi. Temu rečemo možgansko valovanje. Poznamo pet različnih vrst valovanja:  alfa, beta, theta, delta in gama. Alfa stanje je stanje relaksacije, sprostitve, stanje pospešenega učenja in zdravljenja, Beta možgansko valovanje, je običajno stanje v katerem smo tekom dneva – ko razmišljamo, tečemo po opravkih in rešujemo probleme. Delta možgansko valovanje je stanje globokega spanca brez sanj, stanje nezavesti in stanje v katerem je aktivna naša podzavest. Gama možgansko valovanje pa je stanje velike aktivnosti, stanje, ki nastopi, ko so potrebne hitre odločitve, na primer med prometno nesrečo ali tik pred tem. V tem stanju naši možgani hitro iščejo rešitve in se hitro odzivajo glede na dano situacijo. Zadnji tip možganskega valovanja pa je theta možgansko valovanje, v katerem ThetaHealingdeluje in po katerem je dobil ime. Ko naši možgani delujejo v na tej frekvenci, smo v stanju globoke sproščenosti, zdravljenja, rasti in hitrega učenja. Običajno smo v theta stanju med spanjem, ko sanjamo (REM faza) ali ko smo zasanjani. V tem stanju smo na meji med zavestnim in podzavestnim in zato lahko dejansko vplivamo na svojo podzavest. Na začetnem seminarju ThetaHealinga se naučimo kako priti v theta stanje, kako odpraviti in zamenjati prepričanja v naši podzavesti, ki nam krojijo svet in še mnogo več.