Zagotavljanje kakovostne pitne vode

Vsako gospodinjstvo mora imeti zagotovljeno kakovostno pitno vodo. Zato se v gospodinjstvu uporablja različne čistilne filtre. Obstaja pravilnik o pitni vodi. Ta pravilnih zagotavlja varovanje zdravja vseh ljudi. Določene so mejne vrednosti parametrov, ki kažejo kakovost pitne vode. Tudi vodovodne inštalacije imajo nalogo, da omogočijo kakovostno pitno vodo. Redno je potrebno spremljati mikrobiološke, kemične in fizikalne parametre, ki kažejo neoporečnost vode.

Kakovostna pitna voda.

Neoporečna voda ne vsebuje mikroorganizmov, ne vsebuje snovi, ki so nevarni za zdravje ljudi, parametri, ki kažejo čistost vode morajo vedno biti v skladu z vrednostmi določenih parametrov. Cevi vodovodne inštalacije morajo biti neoporočne in biti morajo izdelane iz neoporečnih materialov z dolgo življensko dobo. Zavedati se moramo, da nam voda predstavlja veliko tveganje za prenos okužb. Preko vode se prenašajo bakterije, virusi in paraziti. Paziti je potrebno, da ne pride do vdora fekalij v vodovodne cevi. To se lahko zgodi, če so poškodovane vodovodne inštalacije. Če se pokaže, da voda ni v skladu z zdravstvenimi zahtevami je potrebno izvesti določene ukrepe:
• Preneha se dobava pitne vode
• Omeji se uporabo pitne vode
• Vodo je potrebno prekuhavati

O vseh sklepih so uporabniki vedno pravočasno obveščeni. Obveščanje poteka s pomočjo spletnih strani, sredstev javnega obveščanja in oglasnih desk. Uporabniki vode morajo redno vzdrževati svoje vodovodno omrežje. Z rednim vzdrževanjem se prepreči nastanek oporečne vode. Na vodo je potrebno neprestano paziti in to vsi.