Vrt, najbolje izrabljen prosti čas

Vrt omogoča zelo dobro izrabiti razpoložljiv prosti čas.

Vrt v prvi vrsti prinaša na mizo doma pridelano hrano ali druge pridelke. Doma pridelano med drugim pomeni garancijo za izvirnost. Druga prednost pa je gibalna aktivnost ter sprostitev. Tretja pridobitev je umska aktivnost, preko načrtovanja, pridobivanja informacij, odločanja, raziskovanja ter raznih drugih umskih aktivnosti. Napačno je razmišljanje, da na vrt preprosto posadiš rastline te pa rastejo same od sebe. Sajenje ali saditev rastlin je znanost in znanje, ki ga ne dobimo čez noč. Koliko znanja in izkušenj se skriva v sajenju in vzgoji, najbolj enostavno izvemo iz pogovora med profesionalnimi vrtnarji ali vrtnarji v prostem času. Toliko bolj kompleksno znanje postane, ko upoštevamo razlike v zemlji, podnebju ter drugih značilnosti določenega območja. Ljudje na različnih območjih proces od saditve do pridelka izvedejo na v osnovi praktično enak način, vendar različen v podrobnostih.

Zahtevnost se poveča, ko moramo aktivnosti na vrtu uskladiti s svojimi profesionalnimi in drugimi aktivnostmi. Vrt v nekaterih primerih ne more čakati, saj je idealen čas za mnoge aktivnosti pogojen z naravo in naravnimi značilnostmi. Med drugim nam to prikazuje setveni koledar, ki vsebuje informacije o najbolj primernem ali priporočljivem času za določene aktivnosti na vrtu. Zato ima vrt v določenih primerih prednost oziroma jo mora imeti, če želimo dober pridelek. Koliko prilagajanja in kompromisov bo potrebnih, določimo z načrtovanjem pred sezono. Rastline lahko zahtevajo več ali manj aktivnosti. Trata zahteva zgolj košnjo ter po potrebi zalivanje. Rastline za prehrano pa bistveno več tako aktivnosti kot tudi odločanja in prilagajanja. Ker rastejo v naravnem okolju so podvržene vplivom, ki lahko negativno vplivajo na pridelek. Zato je potrebno ukrepati skladno z izkušnjami oziroma priporočili stroke. Izkušnje so iz prakse v preteklosti pridobljena znanja in vedenja s področja vzgoje rastlin.

Stroka vrt proučuje bolj strokovno, saj se ugotavljanja vplivov zunanjega okolja loteva sistematično.