Virtualna pisarna

Opravljanje dejavnosti iz različnih lokacij je dandanes postalo že nuja. Svet podjetništva postaja čedalje hitrejši, fleksibilnejši in mobilnejši, zato mnogi svojo dejavnost opravljajo iz različnih lokacij s pomočjo prenosnega računalnika. Ker se je število tovrstnih podjetnikov drastično povečalo, se je povečalo tudi najemanje t.i. virtualnih pisarn.

Virtualna pisarna je storitev, namenjena podjetnikom, ki za izvajanje dejavnosti ne potrebujejo poslovnega prostora, za poslovanje pa kljub temu potrebujejo sedež in poslovni naslov podjetja.

Pogosto se za najem virtualne pisarne odločijo podjetniki, ki delajo na domu, a želijo strogo ločevati posel od doma. Najamejo virtualno pisarno in se tako izognejo obiskom strank, telefonskim klicem, faksom in prejemanju pošte na zaseben naslov, pri čemer ohranijo profesionalnost in resnost. Nekateri podjetniki, ki delajo na domu, pa se soočajo z nejevoljnimi sosedi in ne morejo pridobiti dovoljenja za opravljanje dejavnosti na domu.

Z najemom virrtualne pisarne podjetniki prihranijo stroške, pridobijo vsa potrebna soglasja za registracijo dejavnosti, možnost najema sejne sobe za poslovna srečanja ter seveda sedež in poslovni naslov podjetja.