Varnost pri delu z gradbenimi odri

Delo na višini zahteva varno in kakovostno opremo. Ko govorimo gradbeni oder najem, moramo paziti kakšnega najamemo in za koliko časa. Pravijo, da veliko ljudi noče sposojati gradbenega odra, ki bi deloval. Če že, ga raje prodajajo, zato moramo biti previdni pri gradbeni oder najem. Večina jih kar kupi dandanes, da se izognejo slabi kvaliteti, saj ko se dela na veliki višini, je najbolj pomembna varnost. Vroče cinkani odri so primerni za obnovo ali izdelavo fasade in druga gradbena dela na višini. Glede na namen jih imenujemo tudi zidarski ali fasadni odri. Kako zahtevni so odri je odvisno predvsem od njihove višine. Od izvedbe odra in njegove uporabe je odvisna varnost delavca na njemu ter ljudi in prometa ob samem gradbišču. Zaradi slabih izvedb je bilo v preteklih letih že kar nekaj poškodb in neljubih dogodkov na javnih območjih. Pri postavitvi odra moramo poznati osnoven predpis, ki določa osnovne dimenzije odra. Širina delovnega odra je lahko minimalno 60cm oz. 90cm glede na razred odra. V kolikor se na odru zlaga material, mora biti vmes vsaj 30cm prostora za gibanje. Če imamo na delovnem mestu plohe, se te lahko debeline 4,8cm in širine najmanj 20cm, ter ne sme segati manj kot 20cm in ne več kot 30 cm preko končne podpore. Če je oder postavljen ob javnih komunikacijah in v bližini sosednjih objektov, mora biti opremljen z zaveso, ki mora biti iz samo ugasljivega materiala, ter ne sme povzročati nevarnost za prevrnitev odra zaradi vetra. Oder mora preveriti odgovorna oseba pred vsako uporabo odra, enkrat mesečno ter ob vsaki predelavi.

gradbeni oder