Posts

Intrukcije fizike

Fizikalni pojavi in fizikalne količine so lahko marsikateremu učencu nejasne. Učenci se srečujejo z nerazumevanjem matematičnih zvez pri fizikalnih teorijah. Razlaga učitelja in svojih sošolcev marsikdaj ne zadostuje, zato je potrebno, da učenec poišče pomoč tudi izven razreda. Oglejte si ponudbo na InštrukcijeHorizont.si, ter se naučite fizike.

Ko potrebujemo vnovično, poglobljeno razlago ali pa nekoga, da nam pomaga pri reševanju fizikalnih nalog, se lahko obrnemo na inštruktorja. Inštrukcije fizike bodo izboljšale razumevanje osnovnih pojmov in boljše nadgrajevanje. Več pa na: http://www.instrukcijehorizont.si/instrukcije/fizika/

Za ta korak je potrebno, da razumemo učenčeve učne težave ter dobro izberemo inštruktorja. Pri izbiri inštruktorja smo pazljivi, da je le-ta visoko izobražen ter odlično razume fizikalno snov. Poleg tega mora biti strpen, izbirati mora prave učne metode in didaktične pripomočke, zanesljiv ter sočuten. Inštruktor mora razumeti, kakšna čustva lahko doživlja inštruirani (občutek nezmožnosti, nesamostojnosti, manjvrednosti, ipd.). Tako lahko ustvari okolje, kjer se bo inštruirani počutil dobro ter skupaj z izboljšanjem znanja pridobil samozavest in samostojnost, kar mu bo v pomoč pri doseganju višjih rezultatov.

Lahko se srečamo s problemom, ko ni napredka v inštruiranju. Tu moramo pomisliti na to, da ima lahko učenec specifične težave, pri katerih mu bo v pomoč specialni pedagog. Problem lahko tiči tudi drugje, v samem procesu inštruiranja. Zato je dobro, da inštruirani izraža svoje mnenje o inštruktorju in inštrukcijah, kar pomaga njegovim bližnjim razumeti celoten proces in izboljšati možnost rešitve problema.

Inštrukcije ne poznajo starostne omejitve. Tu so zato, da posamezniku izboljšajo znanje, nadgrajevanje že poznanega, lahko tudi boljše kariere, večje uspešnosti pri delu oziroma v šoli ter navsezadnje tudi boljši samopodobi in zaupanju vase.