Prevajanje v prevajalski agenciji

Da je prevajanje prenos nekih pomenov iz enega jezika v drugega, že veste. Vendar pa prevajati ne zna vsak. Prevajanje je zelo težko intelektualno delo. Ni dovolj le obvladovanje jezika, potreben je tudi nek umetniški smisel za oblikovanje besedila. Prevajanje mora potekati strokovno in kvalitetno. Končni izdelek prevajanja je seveda prevod, to pa je lahko v pisani ali pa v govorjeni obliki.

Prevajanje, ki ustvari kvaliteten prevod, ki je prilagojen ciljni skupini tako slovnično kot kulturno, pa poteka v prevajalski agenciji. Slovenska prevajalska agencija Julija vam nudi strokovne storitve na področju prevajanja. Prevajanje zajema tudi lektoriranje in večkratne preglede prevoda. Prevajalske agencije imajo usposobljen, visoko izobražen kader, ki se ukvarja s prevajanjem številnih jezikov na različnih področjih.

Prevajalske agencije imajo navadno tudi spletne strani, kjer boste našli še več informacij o njihovi ponudbi. Če preverite spletno stran boste opazili, s katerimi jeziki se prevajalci ukvarjajo. Prevajanje seveda zahteva nekaj časa in pa tudi nekaj stroškov. Sicer pa veste, da je prevajanje zelo pomembno, ne le za namene delovnega mesta ali izobraževanja, ampak tudi za prosti čas.

Kot smo že omenili, prevajanje lahko poteka ustno ali pisno. Ustno prevajanje sicer imenujemo tolmačenje. To prevajanje je boj zahtevno iz tega vidika, da tolmač nima časa pregledati strokovne literature ali drugih virov, ki se povezujejo oziroma so potrebni za kvaliteten prevod. Tisti, ki se ukvarjajo s prevajanjem govorjenega torej morajo biti hitri in domiselni. Pri prevajanju je namreč najbolj pomembno to, da se ne pojavijo težave v interpretaciji govorjenega oziroma napisanega. Več…