Poslovni račun

Poslovni račun omogoča izvajanje plačilnih storitev doma in v tujini ter je namenjen pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in vsem ostalih družbam ter organizacijam. Prek poslovnega računa, ki se odpre ob registraciji podjetja pri katerikoli domači poslovni banki, morajo potekati vse transakcije, ki so povezane z opravljanjem poslovnih dejavnosti.

Podjetje ima lahko tudi več poslovnih računov, seveda pa to pomeni tudi več stroškov za njihovo vodenje. Poslovni račun se lahko odpre tudi pri tujih bankah, vendar pa mora biti vsaj en poslovni račun odprt v Sloveniji. Pomembno je vedeti, da je potrebno, v primeru, da imamo poslovni račun odprt v tujini, o tem obvestiti Banko Slovenije ter ji pošiljati redna poročila o transakcijah na teh računih.

Samostojni podjetniki poslovni račun odprejo, ko jim AJPES posreduje sklep o registraciji podjetja. Registracijo  lahko opravijo na točkah VEM in e-VEM ter pri notarju.

V primeru ustanovitve d.o.o. je najprej potrebno odpreti začasni oz. depozitni poslovni račun, ki je namenjen vplačilu osnovnega kapitala. Na osnovi potrdila o vplačanem osnovnem kapitalu se opravi vpis v evidence AJPES in sodni register. Po pridobitvi sklepa o registraciji družbe podjetnik depozitni račun pretvori v poslovni račun.

Več pa tukaj:
http://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/ustanovitev-podjetja/poslovni-racun