Peleti – lesna biomasa domač, okolju prijazen, lokalno dostopen, ekonomičen ter obnovljiv vir energije

Ogrevanje s peleti danes vse bolj nadomešča ogrevanje na kurilno olje. Peleti so lahko izdelani iz suhega odpadnega lesa, ki nastane pri sečnji gozdov ali obdelavi lesnih izdelkov,  kot stranski produkt pri žaganju lesa. Proizvajalec  surov, nepredelan les pod visokim pritiskom stisne v lesene palčke. Njihova energijska gostota in kurilna vrednost je zaradi tega precej visoka, zato so peleti odlično gorivo. Peleti so izdelani iz čiste in suhe žagovine ali skobljancev in  ne vsebujejo nobenih dodatkov ali veziv, zato je količina pepela pri izgorevanju minimalna. Najkakovostnejši lesni peleti so narejeni iz 100% lesa, brez kemičnih aditivov, lubja ali drugih materialov. Dosegajo visoko kurilno vrednost, z nizkimi vrednostmi ostanka pepela in vlage.

Ker so leseni peleti ponavadi veliki le do nekaj centimetrov, so lahki in zelo primerni za transport in skladiščenje. Pakirani so v PVC vrečkah po 15 kg, jumbo vrečkah ali v razsutem stanju (refuza). Njihova ugodna cena pa prinaša tudi za polovico nižje stroške ogrevanja v primerjavi z ogrevanjem na kurilno olje.

Dan danes na večino naših odločitev vpliva cena. Glede na cene nafte, kurilnega olja in plina, ki stalno nihajo na svetovnem trgu, je cena lesnih pelet bolj konstantna, saj se les pridobiva v domačem okolju in tako na ceno ne vpliva uvoz.

Biomasa – energetski vir prihodnosti

Biomasa nastaja iz sončne energije, ki se v obliki kemične energije shranjuje v organizmih rastlin in živali. Poleg sončnih virov in vetra velja biomasa za eno najbolj dragocenih naravnih virov energije na zemlji. Lahko je v trdni, tekoči ali plinasti obliki in se uporablja za pridobivanje energije (toplota, hlajenje in elektrika) ter goriva (biodizelsko gorivo, rastlinska olja). Za pridobivanje energije lahko uporabimo različne vrste biomase, kot so lesni ostanki, energetske rastline, kmetijski ostanki, komunalni in industrijski odpadki ter mokri organski odpadki za pridobivanje bioplina.

Najpogosteje uporabljena vrsta biomase je lesna biomasa oz. les. Les še vedno velja za najbolj tradicionalnega med energenti za ogrevanje. Pri zgorevanju lesa se sprošča energija, ki so jo drevesa prejela in uskladiščila iz sončnih žarkov.

Lesna biomasa prinaša številne prednosti pred drugimi energenti:

–              je obnovljiv vir energije,

–              prispeva k nujnemu čiščenju gozdov,

–              zmanjšuje onesnaževanje (manjša raba fosilnih goriv),

–              denar za nakup goriva ostaja v domovini,

–              zagotavlja razvoj podeželja in

–              odpira nova delovna mesta.

Ogrevanje na biomaso velja za zanesljiv in ekološki način ogrevanja vašega doma ali poslovnega objekta, saj zmanjša emisije toplogrednih plinov, kot sta CO2 in SO2, ter tako prispeva k trajnostnemu varovanju okolja. Lesna biomasa postaja vse bolj aktualna tudi zaradi rasti cen fosilnih goriv. Trenutno so najpogosteje uporabljene tehnologije za izrabo lesne biomase za domačo uporabo peč na polena in pelete ter peč oz. kotel za sekance. Glede na trenutne razmere je ogrevanje na sekance pravzaprav najugodnejša izbira ogrevanja.

Najboljši so smrekovi peleti

Pri nakupi lesnih peletov sta najpomembnejša kriterija kakovost in sestava. Nekateri peleti imajo namreč višjo vsebnost vlage in so sestavljeni iz različnega lesa. Cena lesnih peletov ni pomembna, saj visoka cena ne pomeni nujno, da so peleti tudi visoke kakovosti. Priporočljivo je, da so peleti narejeni izključno iz lesa, brez primesi lubja. Najboljši peleti so sestavljeni iz iglavcev, še posebej primeren je les smreke. Po mnenju večine so najboljši smrekovi peleti, ker od sebe dajo največ toplote. Dva kilograma kakovostnih smrekovih peletov ima enako kurilno vrednost kot liter kurilnega olja. Poleg tega so smrekovi peleti tudi bolj mehansko odporni, saj les iglavcev vsebuje več veziva kot les listavcev. To omogoča boljše delovanje peči, saj se le-ta ne maši z prahom zdrobljenih peletov.

Sekanci – najcenejša izbira ogrevanja

Lesni sekanci so nasekana lesna biomasa v obliki koščkov z določeno velikostjo delcev, ki se izdelujejo z mehansko obdelavo z ostrim orodjem, kot so noži. Sekanci so nepravilne pravokotne oblike in značilne dolžine od 5 do 50 mm ter z majhno debelino v primerjavi z drugimi dimenzijami.

Izdelava sekancev poteka iz lesa slabše kakovosti, lesa stranskih proizvodov v lesno predelovalni industriji ter že odsluženega lesa. Kakovost lesnih sekancev opredeljuje veliko različnih dejavnikov, med najpomembnejše štejemo vsebnost vode, drevesno vrsto, kakovost lesa in delež primesi. Ker gre za les, imajo sekanci na okolje enak vpliv kot drva. Njihova prednost pred drvmi, je pri pečeh centralne kurjave, saj so peči lahko povsem.

Sekanci se lahko uporabljajo tudi v hortikulturi in pri urejanju vrtov kot sredstvo za zastiranje. Z njimi preprečujemo razvoj plevelov, skrbimo, da se tla ne izsušujejo in zaviramo erozijo.

EVJ Elektroprom ugodno prodaja pelete in sekance. Vabljeni.