Opis prometnih znakov

Če želite kupiti prometni znak, si oglejte ponudbo na spletni strani elsaverzej.com, spodaj pa si oglejte opise posameznih znakov.

Prometni znaki za nevarnost:
Kot že ime pove, ti prometni znaki opozarjajo na nevarnost. Postavljeni so od 150 do 250 metrov. Imajo obliko trikotnika. So bele barve, z rdečo obrobo in črnim simbolom, ki kaže za kakšno nevarnost gre.

Znaki za obvestila:
Imajo obliko pravokotnika, kvadrata ali kroga.
-Znak v obliki kroga je po navadi modre barve z belim simbolom. Lahko je tudi bele barve s črnim simbolom.
-Znak v obliki pravokotnika je lahko modre, rumene občasno tudi zelene barve. Na znaku rumene barve piše ime kraja (lahko tudi več krajev npr. na avtocesti) hkrati pa nam pove tudi omejitev (črna obroba na znaku pomeni naselje – omejitev je 50 km/h)
– Znak v obliki kvadrata je modre ali modro-bele barve z belim ali črnim simbolom in označuje več stvari npr. parkirišče, toaleto, restavracijo…

Znaki za prepoved in omejitve:
Ti znaki obliko kroga, le eden ima obliko narobe obrnjenega trikotnika. So rdečo-bele barve s črnim simbolom.  Stojijo na razdalji 0 metrov.