Nujno čiščenje greznic

Zakaj je čiščenje greznic nujno? Tega se tisti, ki so imeli s svojo greznico kakršne koli težave, zagotovo ne sprašujejo, saj dobro vedo, da so te težave lahko tako zelo neprijetne, da je veliko bolje za greznico redno skrbeti in poskrbeti tudi za njeno čiščenje.

Brez neprijetnih vonjav

Zaradi polne greznice lahko pride do neprijetnih vonjav, ki se širijo iz vaše straniščne školjke ali odtokov, kar zna biti zelo neprijetno. Zato je čiščenje greznic (komunala-mezan.si) enostavno nujno. Nikakor pa to ni edini razlog za to, da morate poskrbeti za čiščenje. V nadaljevanju si lahko preberete še nekaj drugih razlogov:

  1. Smrad – kot že omenjeno, je eden od razlogov za redno čiščenje vseh greznic smrad oziroma neprijeten vonj, ki se lahko razširi v okolici greznice zunaj ali pa v vašem stanovanju. To lahko preprečite z rednim čiščenjem.
  2. Zamašitev – eden od razlogov za neznosen smrad, ki se širi iz greznice, je tudi njena zamašitev, kar je še en razlog več za to, da poskrbite za čiščenje.
  3. Možnost puščanja – preveč polna greznica lahko pušča, prav tako pa lahko do puščanja pride zaradi dotrajanosti greznice, česar velikokrat lastniki sploh ne opazijo, dokler jih nato ne opozori smrad ali kakšni drugi znaki. Greznico, ki pušča, je treba sanirati, kar pa je možno le, če se jo najprej očisti.
  4. Ekologija – če je greznica preveč polna, lahko pride do zamašitve ali puščanja. Odtekanje vsebine grenice v zemljo pa je neekološko, saj gre za onesnaževanje ne le okolja, ampak tudi podtalnice. Zaradi takšnega onesnaževanja lahko pride tudi do onesnaženja pitne vode in ogrožanja zdravja vseh, ki to vodo pijejo.
  5. Zakonsko določilo – poleg vseh naštetih razlogov pa tudi zakon lastnikom greznic nalaga njihovo redno čiščenje oziroma lahko lastnik greznice v primeru, da se tega določila ne drži in svoje greznice ne čisti redno, plača tudi kazen.

Kdaj ste nazadnje očistili greznico?

V primeru, da je minilo že nekaj časa, od kar ste nazadnje očistili svojo greznico, čim prej pokličite komunalno podjetje in se dogovorite za čiščenje, da ne bo prišlo do zamašitve, neprijetnih vonjav ali drugih težav z greznico, ki znajo biti neprijetne in tudi dražje od samega čiščenja.

Kdo opravlja čiščenje?

Komunala-mezan.si je pravi naslov, če ne veste, koga poklicati v primeru, da želite poskrbeti za svojo greznico. Poskrbeli bodo za njeno čiščenje oziroma črpanje njene vsebine ter za njen odvoz, hkrati pa vam omogočajo tudi nekatere druge komunalne storitve, kot je recimo sanacija greznic, ugotavljanje vzroka za puščanje ali zamašitev greznice, predelava greznice v zbiralnik vode in podobno.

Prav tako pa vam bodo na komunali znali tudi pojasniti, kako je z zakonom, ki določa uporabo malih čistilnih naprav ali priklop na kanalizacijsko omrežje namesto uporabe greznice.