Notranja vrata na tecajih

Vrata so pomemben del vsakega doma. Vhodna vrata omogočajo vstop oziroma izstop iz objekta, medtem ko notranja vrata omogočajo prehod med posameznimi prostori v stavbi. Ponudbo vhodnih in notranjih vrat si lahko ogledate na spletni strani markelj.com.

Notranja vrata imajo tudi to nalogo, da so temperaturno in zvočno izolativna, poleg tega pa so lahko tudi estetska. Poznamo različne vrste notranjih vrat. Najpogostejša so notranja vrata na tečajih. Vrata na tečajih omogočajo, da se vratno krilo odpira v eni smeri okoli osi, ne pa tudi v drugi. Os vrtenja takih vrat je običajno vertikalna. Notranja vrata na tečajih se delijo še na nihajna notranja vrata, ta se lahko odpirajo navznoter in navzven; francoska notranja vrata, to so vrata, sestavljena iz dveh kril, vsako krilo vsebuje steklo, lahko se odpirajo navznoter ali navzven; nizozemska vrata, ki so sestavljena iz dveh delov in kjer se vsak del lahko giblje neodvisno od drugega; odbijajoča vrata, ki pa so vrata, namenjena večji varnosti.