Kmetijski stroji in delo na kmetijah

delo na kmetiji

Dandanes je delo na kmetijah veliko lažje s kmetijskimi stroji. Skoraj si ne predstavljamo kmetije oz. kmečkega dela brez strojev. Nekatera dela na kmetiji bi bila dandanes veliko bolj naporna brez strojev, kot so skrb za živali, sajenje in spravilo pridelkov. Najbolj poznan in najbolj uporabljen stroj je traktor. Traktorji so znani že od 19 stoletja, kjer so jih poganjali motorji na parni pogon. Dandanes pa jih poganjajo dizelski motorji, ki ga je skonstruiral Rudolf Diesel in je po njemu tudi dobil ime. Traktorji so bili najprej zamenjani za živalsko vlečno moč pri kmetijstvu, kasneje pa so pomagal kmetom pri setvi in žetvi na njivah. Kmetijski stroji pa ne stojijo samo za traktor, poznamo tudi ostale, kot so kombajni, razpršilci, stroji za živino in podobno. Še en izmed pomembnih orodij pa je plug, ki je v tisočletjih nastajal s potrebo po boljši obdelavi zemljišča, s čimer je pridobival vse večji pomen.  Vendar pa je včasih to orodje služilo bolj rahljanju zemlje kot pa delovanju pluga, ki ga poznamo danes. Včasih je bilo razmerje pridobivanje hrane zelo majhno, saj so obdelovali vse na roke. Razmerje je bilo, da je devet prebivalcev hrano pridelalo zase in še za 1 osebo. Vendar, ko je prišla na dan mehanizacija, se je razmerje povečalo do 1:136 leta 2001. Vendar pa se je z začetkom industrije začela povečevati potreba po zaposlenih, ljudeh v industriji in s tem se je zmanjševalo število ljudi, ki so delali na poljih. Pomankanje teh ljudi na kmetijah, so po večini nadomestili kmetijski stroji, predvsem uporaba traktorjev.