Kdaj na intrukcije statistike?

Zagotovo ste se že kdaj vprašali kdaj na inštrukcije za določen predmet. V ekipi Najdi inštrukcije vam inštrukcije statistike priporočamo kadar:

  • Študent ne razume snovi
  • Študent snov razume, vendar ne zna rešiti nalog
  • Ima študent probleme pri razumevanju statističnih izpisov
  • Ima študent premalo časa za pripravo na izpit
  • Bi želel študent preveriti svoje znanje
  • Študent potrebuje pomoč pri izdelavi seminarske naloge

Na prvih inštrukcijah statistike se osredotočimo predvsem na opisni del statistike, saj je zelo pomembno, da študent dobro razume teorijo preden se loti reševanja nalog. Nato pa se predvsem ukvarjamo z reševanjem nalog. Pri vsaki nalogi dobljene rezultate tudi obrazložimo, saj je na izpitu poudarek predvsem na razumevanju rešitev naloge. Na koncu pa rešimo še nekaj starih izpitov, da preverimo ali učenec snov dobro obvlada in razume.

Kadar potrebuje študent pomoč pri izdelavi seminarske naloge, najprej dobro opredelimo problem ter se odločimo kako bi ga z danimi podatki najbolje predstavili. Nato se lotimo obdelave podatkov ter risanja grafov, kar ponavadi opravimo kar v statističnem programu SPSS, saj nam omogoča analizo večje količine podatkov. Na koncu pa še obrazložimo dobljene rezultate ter potrdimo ali zavrnemo začetno domnevo.