Katere naloge opravlja raunovodstvo?

Računovodstvo se ukvarja s finančnim poslovanjem podjetja. Neprestano mora spremljati dejavnosti vrednostnega poslovanja; načrtuje, analizira, predračunava, obračunava in nadzira finance v podjetju.
Strokovno vodeno računovodstvo vključuje zelo veliko dejavnosti;
• Vodi glavno poslovno knjigo
• Sproti, vsakodnevno vodi prihodke in odhodke, terjatve in obveznosti
• Računovodstvo vodi evidenco osnovnih sredstev in amortizacijo
• Redno obračunava DDV, plače, regres in prispevke
• Obračunava vse vrste prejemkov
• Redno oddaja obrazce in poročila DURS-u, ZPIZ-u, AJPES-u
• Obračunava zamudne obresti in opomine
• Izdeluje različne bilance
• Izdeluje in oddaja statistična poročila
• Nadzira poslovanje in opozarja na morebitne nepravilnosti
• Redno spremlja davčne predpise in svetuje
• Optimizira davčne obveznosti
• Izvaja elektronski plačilni promet
• Svetuje in pripravlja dokumentacijo za kredite, če je potrebno
Majhna in srednja podjetja imajo obvezno knjigovodstvo, ki je vključeno v računovodstvo. Večja podjetja potrebujejo veliko več storitev in zato morajo biti računovodski servisi za velika podjetja veliko bolje strokovno podprti. Zaposleni morajo biti izkušeni in strokovni ljudje. Če želite računovodski servis priporočamo njih.

Slovenski računovodski standardi.

Glede na vsebino poznamo v Sloveniji dve vrsti poslovnih knjig. Računovodstvo loči obvezne, temelne knjige in neobvezne poslovne knjige, ki so pomožne. Temelna in obvezna poslovna knjiga je glavna knjiga v katero se zapisuje poslovne dogodke. Če je teh dogodkov zelo veliko in se lahko izgubi preglednost, so preobširni, je potrebno v računovodstvo vnesti tudi pomožne knjige. To so knjige drobnega inventarja, zapisovanje in vodenje blaga in materiala kupcev in dobaviteljev. Vse te pomožne knjige dopolnjujejo glavno knjigo. Vse te knjige, glavna-obvezna in pomožne so podlaga za vsakoletno letno poročilo podjetja, ki ga je potrebno poslati AJPES-u tri mesece po zaključkom koledarskega leta

Računovodstvo je resna in odgovorna storitev, oziroma dejavnost na kateri sloni celotno poslovanje podjetja. Če ima podjetnik slabo, neprofesionalno računovodstvo naleti prej ko slej na velike težave. Velikokrat morajo podjetja plačevati velike denarne kazni, ker niso sprotno spremljali novosti in spremembe, ki se neprestano pojavljajo na področjih podjetništva. Zakoni se za podjetnike neprestano spreminjajo in tem spremembam dobro računovodstvo sledi in jih tudi upošteva.