Kaj je arboristika in s čim se ta veda ukvarja?

Ko ljudje slišijo besedo arboristika, sicer veliko njih pomisli na rastline, vendar malo ljudi točno ve, s čim se arboristika dejansko ukvarja. Arboristika je veda, ki se ukvarja s sajenjem in vzdrževanjem (nego) dreves v urbanem okolju. Gre za vedo, ki se ukvarja s poznavanjem drevesne biologije, cilj arboristike pa je varno, zdravo in estetsko drevo. Lahko bi rekli, da se arboristika ukvarja s sajenjem dreves in njihovim vzdrževanjem, pri tem pa proučuje tudi vplive okolja na rast drevesa ter druge dejavnike, ki bi na uspevanje rastline lahko vplivali.  Poleg tega se arboristika ukvarja tudi s samim izborom dreves, ki bodo primerni za rast v določenem okolju.

Storitve, povezane z arboristiko svojim strankam ponujamo tudi v podjetju Tisa

Z arboristiko se ukvarjamo tudi v podjetju Tisa, kjer vam ponujamo:

  • izdelavo strokovnih mnenj o stanju dreves (arboristična ocena zdravstvenega stanja dreves) in priporočil za ukrepanje,
  • strokovno svetovanje pri projektiranju objektov in strokovni nadzor,
  • analizo rastnih razmer ter
  • popis dreves in vzpostavljanje GIS katastra.

Kdo je arborist in kako nam lahko pomaga pri našem projektu?

Oseba, ki se ukvarja z arboristiko se imenuje arborist. Če govorimo o arboristu z licenco, govorimo o strokovnjaku za drevesa ter druge lesnate rastline v urbanem. Arborist je svoje znanje pridobil skozi delo in izobraževanje, strokovnost svojega znanja pa potrjuje z licenco, ki jo je pridobil, poleg tega pa se lahko pohvali tudi s pestrimi delovnimi izkušnjami s področja arobristike. Takšna oseba nam bo znala natančno svetovati o tem, kakšen arboristični elaborat je potrebno izdelati in na kaj moramo biti pri posameznem elaboratu pozorni, da bodo drevesa, za katera smo se odločili uspevala kar najbolje.

 

 

Arboristika veliko nauči tudi o sami negi dreves in njihovem obrezovanju

Arboristika je veda, ki veliko nauči tudi o negi in o obrezovanju dreves. Obrezovanje drevesa je definitivno ena izmed najpomembnejših dejavnosti pri vzdrževanju drevesa, ki ga moramo obrezati tako, da bi le to dobro uspevalo ter da bo ostalo zdravo. Ko se lotimo obrezovanja sadnega drevja, se je potrebno zavedati, da zaradi obrezovanja drevesa pridelek ne bo večji – ravno nasprotno, drevo bo rodilo nekoliko manj. Res pa je, da bodo sadeži veliko večji in bolj zdravi. Vse to je posledica tega, da pri obrezovanju krošnjo razredčimo in tako dosežemo, da lahko sončni žarki dostopajo do vseh vej. Tudi veje so močnejše in lahko na sebi zadržijo več sadežev, ki se lahko razvijejo v velike in sočne plodove. Če drevesa ne bi obrezovali po navodilih arboristike, bi se kaj kmalu soočili z gosto krošnjo tankih vej, ki sadežev ne bi mogle zadržati na sebi, posledično pa bi le-ti hitreje popadali na tla, pa tudi nasploh bi bili majhni.

 

Vse to nam bo povedal tudi arborist, če ga bomo povprašali za njegovo mnenje. Arboristično mnenje  nam lahko pomaga pri urejanju večjih zelenih površin. Ena izmed nalog arborista je tudi sodelovanje pri projektiranju zunanjih ureditev, kjer sodeluje že v začetnih fazah priprave načrta projekta in pripravi arboristični elaborat. Arboristični elaborat projekta obravnava vse ključne vidike ravnanja z drevesi v projektu tako pri sajenju novih dreves kot pri ravnanju z obstoječimi drevesi, v elaboratu pa so predpisani tudi varovalni ukrepi za preprečitev povzročanja škode na drevesih med fazo gradnje.  Naročnik projekta mora elaborat tudi potrditi, s tem pa potrdi mejnike projekta, način izvedbe, proračun projekta, razmerja med udeleženci in njihove vloge. Formalno se arboristični elaborat potrdi na predstavitvenem sestanku.

 

Strokovnjaki arboristike se lahko pohvalijo s strokovnim znanjem

Podjetje Tisa se lahko pohvali kar s tremi strokovnjaki arboristike, ki se lahko pohvalijo z mednarodno licenco. Zavedati se je potrebno, da je pravilna nega drevesa ključna za njegovo dobro rast in tudi varnost, zato je dobro, da se odločite za strokovne nasvete iz arboristike in tako poskrbite, da bodo z nasveti arborista zelene površine dobro uspevale. Ogled terena, ki ga bo arborist opravil pred samim naročilom in izdelavo elaborata, je brezplačen, po ogledu pa se boste z našim arboristom pogovorili vsem, kar vas zanima in kar morate vedeti pred izdelavo arborističnega elaborata. V zahtevnih primerih ali v primeru pomembnih ali spomeniško zaščitenih dreves, bo arborist izvedel tudi diagnostični pregled s specializirano arboristično opremo (Resistograph, natezni test statične stabilnosti) in pripravil arboristično mnenje. Če se odločite za izvedbo večjega projekta pa lahko v podjetju Tisa poleg strokovnih mnenj s področja arboristike poskrbimo tudi za projektanta.

 

V primeru dodatnih vprašanj ali dvomov smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam o arboristiki in o projektu, ki ga imate v mislih, še zastavljajo ter vam tako pomagali pri odločitvi o tem ali je projekt, ki ste si ga zastavili dobro izvesti in vam podali nekaj kakovostnih nasvetov arborista.