Iskanje prve zaposlitve

Prva zaposlitev je bila včasih že pred osemnajstim letom. Zaradi tega, ker smo v šolskih klopeh preživeli manj časa, je bila prva zaposlitev precej zgodaj. Danes, ko se že večina otrok odloči za študij, precej visok odstotek tistih, ki se odločijo za študij, pa študija nikoli ne dokonča oziroma potrebuje veliko več let, da ga zaključi. To je gotovo glavni razlog, da se sedaj ljudje odločijo za zaposlitev šele tik pred njihovim tridesetim letom. Razlika med tistimi, ki so se zaposlili več let nazaj in tistimi, ki se zaposlijo danes, je očitno in to je zaskrbljujoče. Izračunamo lahko, da je nekdo pridobil že več kot deset let izkušenj pred leti, danes pa v enakem starostnem obdobju šele prične z delom.

Vzrok za daljše študije in kasnejše vsako zaposlitev. Glede na vložen trud je takšno razmišljanje lahko tudi pravilno. Žal pa delovna mesta niso več umetno ustvarjena in je trg tisti, ki določa, kaj se v danem trenutku potrebuje in katere delovne sile je preveč. Zavod za zaposlovanje je tako postal pravi zbirni center tudi tistih oseb, ki so uspešno zaključile visokošolski študij. Prva zaposlitev trideset let starih diplomantov, ki nimajo nič izkušenj, pa je skoraj nemogoča in te izkušnje bi morali pridobiti že v času študija. Prva zaposlitev nekoga z nižjo izobrazbo in več izkušnjami bo precej lažje dobil zaposlitev in tako uspešno izrinil bolj kvalificiranega delavca (vsaj po izobrazbi).

Študentsko delo je odlična priložnost, da si naberete izkušnje že v času študija. Tako bo prva zaposlitev bolj verjetna in tudi vaš učinek na delovnem mestu bo boljši. S študentskim delom na vašem področju pa se lahko tudi spoznate z ljudmi in podjetji, ki mogoče potrebujejo vašo pomoč tudi potem, ko študij zaključite.