Hujšanje, učinkovita prehrana

Hujšanje ni nič drugega kot učinkovita prehrana .

Seveda zgolj hujšanje za idealno telesno težo ni dovolj. Zavedati se je potrebno, da je hujšanje del procesa. Drugi del procesa so aktivnosti. Z aktivnostmi je človeški organizem na splošno boljši. V primeru, da mu dodamo hujšanje oziroma učinkovito prehrano imamo osnovo za zdravo življenje . Človeški organizem najbolje deluje takrat, ko je aktiven. To pomeni, da funkcije dobro opravlja. Aktiven organizem ima pomembno razliko med organizmom, ki pretežno miruje. Vse funkcije so bolj aktivne, kar pomeni, da je delovanje vseh delov organizma bolj aktivno. Tako na primer srce prečrpa več krvi, pljuča pa jo obogatijo z več kisika. Kar posledično pomeni več vnosa koristi do vseh organov oziroma do celotnega organizma. Na ta način imamo z aktivnim življenjem zgotovljeno boljše delovanje organizma. Nekateri te značilnosti poznajo in jim ni potrebno to posebej razlagati. Druge osebe pa to spoznanje še čaka. Včasih je bolje, da se hujšanje nadomesti z aktivnim življenjem . Samo aktivno življenje je lahko hujšanje . človeški organizem ima večje potrebe, zato bo sam po sebi začel koristiti odvečne snovi. Na drugi strani aktivni ljudje zanjo povedati o splošno boljšem počutju. To razliko lahko opazijo tudi neaktivni ljudje, po določenem obdobju aktivnega življenja. Občutki so v veliko primerih izjemni, zato jih to motivira, na star način življenja pa se ne mislijo več vrniti. Izjema so le razni izredni dogodki, ki preprečujejo aktivni način življenja. V primeru, da so zdravi, pa si aktivno življenje vedno znova želijo. Nobeno opravilo jim ne predstavlja težavo, želijo se gibati in biti na splošno aktivni. Posledice so vidne tudi v družabnem življenju. Človek se bolje počuti, zato je njegov odnos do okolice boljši, posledično se okolica na to bolje odzove, ter vrne pozitivne učinke. Ki brez dvoma koristijo.

Hujšanje je aktivnost pomembna za zdravo življenje in boljše počutje v družbi.