Ali za varnost pri delu moramo biti posebej usposobljeni?

Kratek odgovor na to, ali velja biti za varnost pri delu posebej usposobljeni, je, da. Vsekakor moramo za varnost pri delu iti ali imeti usposabljanje, v primerih, ko gre za sklenitev novega delovnega razmerja, ali premestitvi na novo delovno mesto v podjetju in ob uvedbi novih tehnologij ter delovnih sredstev, ki so za zaposlene lahko nevarni.

K sreči pa za varnost pri delu obstajajo ustrezno izurjeni ljudje, ki nudijo izobraževanje in usposabljanje, da se vsak na novo zaposleni delavec ne bo poškodoval pri svojem delu. Nič ni pomembno, koliko že mislimo, da vemo, skozi varnost pri delu je vredno iti večkrat, saj le tako zagotovimo najboljšo varnost zase in tudi ljudem okoli nas.

Kako zagotovimo varnost pri delu vsakemu delavcu v podjetju?

Kot delodajalec lahko varnost pri delu zagotovimo tako, da priskrbimo periodične preiskave podjetja in delovnega okolja. Tu gre za preizkuse vse delovne opreme, za raznorazne meritve na delovnem mestu, kot so toplotne, meritve primerne osvetljave, meritve hrupa in tako dalje.

Ravno tako pa lahko za ustrezno varnost pri delu poskrbimo tako, da zagotovimo, da je v našem podjetju prisoten delavec, ki beleži in opazuje ali se le-ta uporablja na vseh delovnih mestih. Temu se reče tudi strokovni delavec za varnost pri delu, zadolžen pa je za naslednje stvari:

Varovanje zdravja na delovnem mestu

Za varnost pri delu mora sestavljati mora navodila in skrbeti, da delavci tem tudi sledijo. Veliko mora tudi svetovati glede raznoraznih stvari, kot so na primer svetovanje glede sredstev in opreme na delovnih mestih. Izvaja ustrezne, že zgoraj omenjene meritve, ki so potrebne za pravilno izvajanje dela.

No, in ne nazadnje skrbi tudi za usposabljanje delavcev, da bodo v vsakdanu svoje delo opravljali varno in brez poškodb. Seveda pa mora delodajalcu tudi poročati o samih tveganjih za nesreče, ki se lahko zgodijo na posameznih delovnih mestih, kot jasno tudi o kakršnihkoli morebitnih poškodbah ali nesrečah, ki so se že pripetile.