Prevajanje, nekoč in danes

Prevajanje je bilo pomembna aktivnost nekoč in danes .

Naloga, ki jo je prevajanje imelo skozi zgodovino, je bila zelo pomembna z vec vidikov. Predvsem je bilo pomembno za širjenje kultur, dosežkov, izmenjavo dobrin in mnogih drugih dejavnikov. Med najbolj prevajana dela sodi Sveto pismo. V zgodovini prevajanja je Sveto pismo s prevodi v razlicne jezike pomenilo pomembne mejnike v prevajanju. Prevajalska dejavnost se je prilagajala takratnim oblastnikom, državni ureditvi, raznim gibanjem in vsem drugim dejavnikom, ki so na prevajanje vplivali. Prevajanje je zelo stara dejavnost. Sega v najstarejše case. Prevajanje so generirali ljudje, ki so potovali med razlicnimi jezikovnimi skupinami. Z vecanjem stikov se je dejavnost izpopolnjevala in širila. V našem širšem obmocju so pomembne pomorske in kopenske poti v Sredozemlju. Svoj cas je Sredozemlje, njegove obale in zaledje predstavljale vecino takrat znanega sveta. Vsem, ki so potovali na tem obmocju je bilo znanje tujih jezikov na obalah sosednjih dežel in v njenem zaledju vec kot dobrodošlo. Najstarejši zapisi o prevajanju segajo v obdobje med tretjim in prvim stoletjem pred našim štetjem. V tem obdobju je bila Stara zaveza Svetega Pisma prevedena iz hebrejšcine v gršcino. Prevajanje pred tem ni imelo posebnega pomena, saj je imelo vsako ljudstvo besedila zapisana v jeziku, ki so ga razumeli. Gršcina je postajala vedno bolj pomemben jezik z osvajanji Aleksandra Velikega. V deželah, ki jih je Aleksander veliki osvojil, so morali tamkajšnji prebivalci grški jezik prevzeti kot svoj glavni jezik. Na ta nacin je postopoma ves manj Judov govorilo hebrejsko. Iz tega razloga so se odlocili za prevod Stare zaveze iz hebrejšcine v gršcino. Vzpon Rimljanov (vec o Rimljanih si lahko preberete v wikipediji) pomeni zaton grške države. V tem obdobju so grška dela zapisana v gršcini prevajali v latinšcino. Prevodi so bili nekoliko samosvoji, saj zapisanega niso prevedli, ampak so celotno dogajanje v zapisu postavili v cas rimske države.

Naslednja vecja potreba po prevajanju se je pojavila s širjenjem kršcanstva na obmocje rimske države. Na pobudo cesarja Konstantina je postalo kršcanstvo uradno dovoljena, cesar Teodozij kršcanstvo oznaci kot državno vero. S tem se je pojavila potreba po prevodu Svetega pisma iz grškega v latinski jezik. Prevod se je imenoval Vulgata, kar v latinšcini pomeni ljudstvu. S tem izrazom so hoteli poudariti razumljivost besedil širšim množicam. Do današnji dni velja za najpomembnejši prevod Svetega pisma iz tistega casa. V srednjem veku prevajanje ni imelo posebnega pomena. Latinšcina je bila glavni jezik, ki se je uporabljal pri zapisovanju besedil. Znanje latinskega jezika je bila domena duhovnikov in izobražencev. Duhovniki so latinska besedila ustno posredovali vernikom. Vecja potreba po prevajanju se je pojavila v devetem stoletju. Karel Veliki je sredi osmega stoletja izdal zakon, ki je narocil, da je potrebno sprejeti rimske obredne navade. Rimski kršcanski bogoslužni obred se je razlikoval od obredov v frankovskih obredih. Karel Veliki je bil preprican, da je latinšcina edini jezik kulture in bogoslužja. Kljub temu je škofom naroca, da morajo vernikom resnice in molitve razlagati v jeziku, ki ga razumejo. Posebno je to veljalo za izpoved vere in ocenaš. Domaci jezik se je po tem zgledu moral uporabljati tudi pri krstu in spokornih obredih. Prevajanje se je takrat izvedlo v veliko število razlicnih jezikov. To je pomenilo tudi povod za nastanek Brižinskih spomenikov. Brižinski spomeniki so najstarejši znani ohranjen zapis v slovenšcini in najstarejši latinicni zapis v katerem koli slovanskem jeziku. Pomembni zgodovinski trenutek za prevajanje je pomenila reformacija. Protestantsko gibanje se je razširilo na prakticno vse koticke slovenskega ozemlja. Zapisi o tem, kako je gibanje vplivalo na vsakdanjik so vsekakor zanimivi, saj odstirajo marsikatero tancico nerazumevanja. Najpomembnejša zahteva protestantskega gibanja je bila, da mora vsak vernik Sveto pismo in vero brati in spoznavati v svojem materinem jeziku. Zahteva je bila velik izziv za številne protestante. Slednji so Sveto pismo prevedli v lasten materin jezik. Ob koncu šestnajstega stoletja smo svoj prevod dobili tudi Slovenci. Takrat je Juri Dalmatin celotno Sveto pismo prevedel v slovenšcino .

Prevajanje je takrat v veliki meri pospešil izum tiska. Tisk je bil izumil Johannes Gutenberg. Tehniko tiskanja je zasnoval na osnovi vinske stiskalnice. V svojem domacem okolju vinskih stiskalnic ni primanjkovalo, saj je šlo za vinorodno obmocje ob reki Ren. Uspešen in ucinkovit izum je prinesel veliko narocil, med katerimi so v veliki meri prednjacila narocila za tisk Svetega pisma. Z izumom tiska je bilo omogocena dostopnost prevodov Svetega pisma širšim množicam, med njimi so tiskane izdaje Svetega pisma prišle tudi na slovenska tla. V industrijski dobi se je razmahnilo prevajanje na podrocja tehnike. Vecanje števila izumov in njihovega stalnega izpopolnjevanja je imelo za posledice zanimanje širšega kroga ljudi z razlicnih jezikovnih podrocji. Izum parnega stroja, kasneje pa motorjev, elektrike, telefona in vsega v povezavi z množico izumov, so imeli za posledico interes med tako kupci in konkurencnimi proizvajalci ter izumitelji. V moderni dobi je nov mejnik predstavljal racunalnik dostopen širšim množicam v povezavi z internetom. Na ta nacin so postala vedno bolj dostopna in izpopolnjena orodja za prevajanje v navezi racunalnika in interneta. Takšno prevajanje je dobrodošlo za splošno in nezahtevno uporabo. Gre predvsem za preprosto komuniciranje preko interneta in naprav, katere komuniciranje omogocajo. Za kakovostno prevajanje in vecje zahteve je racunalnik v povezavi z internetom zgolj pripomocek in orodje. Prevajanje, ki temelji samo na prevodu racunalnika ne more biti kakovostno. Posebno to velja za manjše jezikovne skupine kot je slovenšcina. Delovanje racunalniško podprtega prevajanja je namrec uspešno pri vecjih jezikovnih skupinah. Vecje jezikovne skupine z vecjo uporabo in vnesenimi pojmi generirajo bazo izrazov, fraz, besed in vsega, kar dobro prevajanje potrebuje. Vecja kot je baza na osnovi katere lahko racunalnik izbira, bolj kakovosten je lahko prevod. V prihodnosti gre pricakovati širjenje racunalniške podpore in vedno vecjega izbora orodji. Še vedno pa bo pomembno vlogo pri kakovostnem prevodu igralo cloveško znanje in vedenje. Cloveško znanje in vedenje na podrocju prevajanja je razlicno glede na vrsto prevoda. Strokovno prevajanje je nekaj drugega kot literarno prevajanje. Kdor je specializiran za strokovne prevode bo težje prevajal literarna dela. In seveda obratno : kdor je specializiran za literarno prevajanje bo težje uspešno prevajal strokovna dela.

Prevajanje je od najstarejših casov do danes pomembna vez med razlicnimi jezikovnimi skupinami.

Kaj je logistika?

Logistika je proces, ki upravlja prenos blaga od prvotnega vira do uporabnika, dogaja se lahko znotraj porabnikov kot tudi med podjetji. Glavni namen logistike je zagotoviti blago ob pravem času na pravem mestu. V primeru, da ste sam naročnik večje količine blaga iz drugega konca sveta, boste tega brez ustreznih dokumentov in prevoznih sredstev opravili zelo težko. Logistično podjetje pa to opravi namesto vas. Različnih tipov logistike je ogromno, prav tako pa tudi podjetji, ki se ukvarjajo z njo. Podjetja namesto vas poskrbijo za ustrezen transport blaga, vam pa prihranijo veliko časa in skrbi.

Adriatik Ekspres Logistika d.o.o. je eno izmed uspešnih Slovenskih podjetij, ki nudi različne logistične storitve od organizacije transporta, carinskega posredovanja, organizacije spremstva blaga in druge storitve. Za vas lahko uredijo prevoz blaga po kopnem, morju ali zraku, kos pa so vsem izzivom.

Številne reference ter zadovoljni uporabniki le še potrjujejo kvaliteto storitev, zato vam ne bo žal, če se boste odločili za njih, ko bo potreben hiter in učinkovit prevoz blaga.

Zakaj najeti čistilni servis

Marsikdo izmed nas vse vrste čiščenj opravlja kar na svojo roko, zagotovo pa se lahko vsi strinjamo, da bi raje počeli kaj drugega če bi bilo možno. Vendar se čiščenju enostavno ne moremo izogniti, saj je čisto okolje v stanovanju ali na delovnem mestu osnovni pogoj za lagodno bivanje. Če imamo očiščeno stanovanje pa se poveča tudi naša storilnost in produktivnost.

Če se hočemo čiščenju izogniti lahko to storimo z najemom čistilke ali čistilnega servisa. Sploh čistilni servisi so zelo dobro organizirani. Delavci zaposleni v čistilnih servisih so pravi profesionalci, ki svoje delo opravijo hitro in natančno. Kupiti vam ni treba nobenih čistil ali drugih pripomočkov za čiščenje, saj v objekt, ki je namenjen čiščenju prispejo z »polno bojno opremo«. Obilica pripomočkov ter čistil in zagnane človeške roke bodo vaš prostor očistile veliko hitreje, kot bi ga očistili sami.

Za najem čistilnega servisa se lahko odločijo tako posamezniki kot tudi lastniki podjetji, saj ti servisi običajno ponujajo mnogo storitev od dnevnega čiščenje, do generalnega čiščenja, čiščenja poslovnih prostorov, čiščenja javnih ustanov, celo avtomehaničnih delavnic.

Na spletu boste redko našli cenike čiščenja, saj je to zelo fleksibilna zadeva. Niti dva objekta namenjena čiščenju si nista enaka in težko bi bilo postaviti ceno, nekateri ponudniki sicer imajo cenik, vendar vam vseeno svetujem,  da jih pred čiščenjem pokličete. Čiščenje lahko poteka, ko ste prisotni v stanovanju, po dogovoru pa se lahko z čistilcem tudi dogovorite in ta opravi čiščenje namesto vas takrat ko ste recimo v službi.

Z najemom čistilnega servisa ne boste izgubili nič, pridobili pa ogromno prostega časa, ki bi ga sicer porabili za čiščenje. Cenovno ugodne storitve čiščenja lahko nekomu, ki je zelo zaposlen ogromno pomenijo in mu prihranijo ogromno časa.

Domene in registracija le teh

Domena je naslov vaše spletne strani, preko katerega bodo uporabniki dostopali na vašo spletno stran. Registracija domene pa se imenuje postopek, pri katerem zakupite domeno na vaš naslov.

Registracijo domene lahko opravite pri različnih ponudnikih omenjenih storitev, teh pa je v Sloveniji kar veliki. Preden pa domena postane vaša last, morate sploh preveriti, če je ime domene še prosto. Pri preverjanju domene vam je lahko v veliko pomoč orodje preveri domeno. Če ste po preverjanju ugotovili, da je spletni naslov še na voljo, vas ne omejuje nič več kot samo še registracija domene.

Registracija domen je v Sloveniji kar razširjen posel, sam postopek pa je precej enostaven in hiter. Potem, ko uredite dokumente in opravite plačilo prejmete tudi potrdilo o lastništvu domene.  Glede na vaše potrebe in želje lahko domeno registrirate za en mesec ali več, eno leto ali pa celo več let, večina ponudnikov pa ob registraciji domene za več let nudi tudi določene popuste.

Seveda pa registracija domene še zdaleč ni vse, kar je potrebno, da postavite lastno spletno stran, potrebno je zakupiti tudi prostor na strežniku, a o tej temi bomo govorili v kakšnem drugem članku.

Podjetje Domovanje d.o.o. iz Ljubljane vam nudi možnosti zakupa domene in gostovanja po ugodnih cenah, na njihovi spletni strani lahko preverite tudi prostost domene, ter vse mogoče končnice, na katerih lahko domeno registrirate. Ponujajo tudi več različnih možnosti gostovanja, primernih za potrebe vsakogar. Preverjanje domene in registracija je prek spletne strani opravljena zelo hitro. Če želite več podatkov o registraciji domene in zakupa strežnika vam svetujem obisk njihove spletne strani.

Realizirajte vaše plane še danes in naredite korak naprej k zagonu vašega poslovanja ali oglaševanja vaših izdelkov prek spletne strani. Registracija domene in zakup strežnika je zagotovo prvi korak na tej poti.

Lesene hiše in brunarice Talg

Podjetje Talg iz Rovt je na področju izdelave brunaric in lesenih hiš v Sloveniji kar precej poznano. Svoj sloves so si pridobili z dolgoletno izdelavo kvalitetnih produktov iz lesa.

Njihova primarna dejavnost je seveda omenjena v prvem stavku tega članka, na področju lesarstva pa vam nudijo tudi sušenje ter nadaljnjo obdelavo lesa. Prav to predstavlja prednost pred drugimi ponudniki saj imajo nadzor nad lesom vse od hloda dalje do zaključne faze v gradnji. Ponudba njihovih storitev obsega tudi CNC razrez lesa, 3D izris konstrukcij, izdelava brun in opaža, ladijski pod, konstrukcijski les, leseno embalažo, sami pa sušijo tudi les.

Obdelava lesa z računalniško vodenimi stroji je še posebej primerna pri gradnji, saj se človek ne glede na svojo natančnost in spretnost nikakor ne more približati natančnosti stroja.

Brunarice so primerne tako za »vikend« objekt ali pa tudi stalno bivanje, seveda so v slednjem primeru veliko bolj primerne lesene hiše. Bivanje v lesenih prostorih človeka navdaja s toplino, taki objekti pa zagotavljajo tudi visoko požarno in potresno varnost.

Če se odločate za katerokoli gradnjo iz lesa, je podjetje Talg iz Rovt pravi naslov. Če imate kakršnekoli dvome vam svetujem ogled njihove spletne strani in galerije njihovih izdelkov. Seveda pa so vam za kakršnokoli svetovanje v zvezi z lesom vedno na voljo na telefonskih številkah ali pa e-naslovu.

Odločitev za bivanje v lesenih hišah in brunaricah vsekakor ni lahka vendar vam zagotavljam, da vam ne bo žal. Les ima svoj čar, to vam lahko potrdi vsak, ki že ima tako izkušnjo.

Postopek osebnega stečaja

Postopek osebnega stečaja je namenjen posameznikom ali samostojnim podjetnikom, ki so se znašli v nemogoči finančni situaciji. Razlogov za finančno stisko je lahko mnogo, velika večina pa v trenutkih, ko se v življenju in na finančnem področju počutijo zanesljivo vzame kredite. Seveda lahko kasneje zaradi nepredvidljivih situacij ostanemo na cesti brez službe in prihodkov, zahvaljujoč gospodarski krizi pa je iskanje službe na današnjem trgu izredno oteženo.

Če smo zadolženi in nimamo rednega dohodka, se položnice kaj kmalu začnejo kopičiti, voda pa nam začne teči v grlo. Ko nismo več sposobni plačevati kreditov se nam lahko na domu oglasijo rubeži. Druga možnost pa je, da gremo v osebni stečaj. Na kratko povedano, se pri osebnem stečaju gre za to, da po svojih zmožnostih poplačamo upnike, nato pa v preizkusnem obdobju od dveh do petih let, po svojih zmožnostih odplačujemo dolgove, na koncu pa mogoče sledi odpust obveznosti.

Stroški in cena osebnega stečaja znašajo okoli 150€ vso potrebno dokumentacijo in papirje pa vam uredijo pri za to poseben namenjenih podjetjih. Osebni stečaj je eno izmed takih podjetij, svetujem vam, da si ogledate njihovo spletno stran, tam boste našli vse podatke, ki jih morate poznati o osebnem stečaju, nudijo pa vam tudi svetovanje po telefonu. V njihovi pisarni se lahko zglasite osebno ali pa papirje uredite po pošti. Kaj pa pogoji za osebni stečaj?

Tudi še tako na videz nemogoče situacije kot so dolgovi se da rešiti in morda tudi vi enkrat zaživite življenje brez dolgov.