Obračun DDV za storitve v tujini

Začenjate poslovati s tujino, ker vam je Slovenija postala premajhen trg? Potem ste prav gotovo naleteli na nekaj dodatnih vprašanj, ki so se vam pojavila, saj to ni nič čudnega. Vseeno delujete v državi, kjer so zakoni drugačni in marsikaj je treba tudi v skladu z njihovimi zakoni početi.

Davek na dodano vrednost v tujini

Morda se vam zastavlja, kako narediti obračun DDV za partnerja v tujini, podjetje pa je še vedno Sloveniji registrirano, a je bila storitev opravljena za tujega partnerja. Zakoni določajo, da se v tem primeru  obračun DDV za storitev opravljeno v tujini naredi glede na sedež oz. prejemnika storitve. To pomeni, da se mu izstavi račun na tisto davčno številko, kjer ima podjetje sedež. To pomeni, da če je naročnik v Avstriji, sedež pa je v Nemčiji, se naredi obračun DDV na nemško davčno številko.

Davčne stopnje znotraj Evropske unije.

Ker obračun DDV pri poslovanju s tujino tudi slučajno ni enostavnoobračunati

Primerov, kaj in kako se naredi obračun DDV pri poslovanju s tujino, je res veliko in mnogi so res zelo na meji razumljivega in mejnega, kako je prav, da se postopa. Zato je najboljša in zagotovo najbolj pravilna odločitev, da za to, kako se naredi obračun DDV, povprašate svojega računovodjo. Le – ti so namreč bistveno bolj podkovani na tem področju, opravljajo tudi ogromno izobraževanj, na katerih se večkrat dotaknejo tudi te tematike.

Obračun davka za storitev opravljeno v Evropski uniji.

Davčne stopnje v Evropski uniji

Po eni strani je bilo obračun DDV narediti včasih bolj enostavno kot ga je danes, ko obstaja Evropska unija, po drugi strani pa je obračun DDV zdaj tudi veliko bolj enostavno narediti. Seveda je Evropska unija prinesla kar nekaj novosti in izjem, katerim so se mogli prilagoditi tudi računovodje in katerim se človek, ki se sicer dnevno ukvarja s svojim poslom, enostavno ne more prilagajati in jih ves čas sprejemati.

Zaključek je tore povsem logičen, če želite imeti pravi obračun DDV, naj vam svetuje vaš računovodja.