Monthly Archives: April 2011

Geodetski načrt

Geodetski načrt je v postopku priprave projektne dokumentacije za graditev objekta ena od osnovnih zahtev. Predstavlja osnovo za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Poznamo tri vrste geodetskih načrtov, in sicer geodetski načrt za pripravo projektne … Continue reading

Posted in Storitve | Tagged , , , | Comments Off on Geodetski načrt

Sanacija objektov

Sanacija starih objektov predstavlja velik delež gradbene dejavnosti in so pomembne za dolgo življenjsko dobo objektov, kar se odraža tudi v ogromnem številu proizvodov za sanacijo. Continue reading

Posted in Podjetja | Tagged , , , , | Comments Off on Sanacija objektov